کاربر گرامی؛ جهت انجام عملیات پرداخت، فرم زیر را تکمیل نمایید :
مبلغ مورد نظر (ریال) : *
نام و نام خانوادگی پرداخت کننده :   *
رایانامه پرداخت کننده :   *
تلفن همراه پرداخت کننده :   *
توضیحات :
شماره فاکتور:
سافت گیم؛ مرکز بازی آنلاین
www.Softgame.ir
softgame@p30mail.ir